SIAPA KAMI


HIRA' CATERING SERVICES adalah milik penuh kepada HIRANIAGA SDN BHD (HNSB)yang telah ditubuhkan pada bulan Julai tahun 2000 dengan modal berbayar dan modal dibenarkan sebanyak RM100,000.00 (seratus ribu ringgit). Fokus syarikat adalah menjalankan perniagaan dalam bidangan Catering Services (HCS), Hira’ Cake House (HCH) dan Hira’ Trading (HT). Syarikat ini adalah milik penuh kepada KSSB yang menjadi pemegang utama kepada Institut Pendidikan Hira. Objektif utama penubuhan Hiraniaga adalah untuk menjadi syarikat yang menjana pendapatan dan membantu peningkatan kualiti kemudahan pendidikan di Institut Pendidikan Hira sendiri. Dalam usaha untuk meninggikan kualiti IPH ini maka banyaklah kemudahan yang perlu diperkemas mahu pun dipertingkatkan. Dengan pengembangan syarikat ini adalah menjadi harapan agar ia mampu menghasilkan dana tambahan kepada peningkatan kualiti IPH insyaAllah. Semoga semua sumbangan tuan/puan akan menjadi sebahagian kepada pengukuhan sistem pendidikan Islam yang holistik.

View my complete profile